LA COMPETÈNCIA ORAL DE LA LLENGUA VALENCIANA EN L´ESO.

Liberto Esteve Requena.

Cronista Oficial Colegio Ntra. Sra. de los Dolores. Villena.

Coneixedors de la manca de recursos, de coneixement de l´idioma i de la poca simpatia per la llengua en alguns sectors de la societat Villenera, el professorat comença des de fa anys una feina dura i no menys agradable. Però amb paciència i conseguint acords i ajuda, s´aconsegueix la normalitat.  Es posa en marxa per a aconseguir que l´alumnat assolixca un nivell digne i bàsic de la llengua dels valencians.

Immersos en el Pla Trilingüe se´ns proposa apostar per les llengües que ens són properes: El valencià, l´anglés i el castellà.

De de la nostra escola és prioritària la consecució d´objectius i per això en aquest tema no podíem ser menys.

Quan a la interacció oral del valencià i des del Departament de Llengua es plantejà una sèrie d´activitats per a potenciar l´ús de la llengua valenciana a nivel oral. Les dinàmiques estan orientades a usar la llengua en contextos quotidians, a fi d´aconseguir que l´alumnat puga moure´s en contextos propers.

En l´ESO, dins de les programacions, els mestre realitza activitats d´interacció oral i fa que els alumnes s´acostumen a parlar en valencià usant els registres adequats per a qualsevol situació comunicativa. Gràcies a la seua creativitat i als temes plantejats es pot arribar als objectius proposats i que no són altres que poder parlar en valencià amb normalitat  i fluidesa.

Poc a poc anem millorant l´aprenentatge dels nostres alumnes.

 

 

 

 

Share Button

Los comentarios están cerrados.